Met andere ogen

Begeleiders, verzorgenden en/of verpleegkundigen denken mee over een veilig, vrij en waardig leven

Met Andere Ogen is een methode om stil te staan bij vrijheid en vrijheidsbeperking in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en in de ouderenzorg. Door middel van observatie en uitwisseling met collega’s kijk je vanuit verschillende perspectieven naar vrijheid en onvrijwillige zorg.

In Met Andere Ogen vorm je met collega zorgverleners uit je organisatie sámen een onderzoeksteam om verschillende vormen van vrijheidsbeperking (c.q. onvrijwillige zorg) te ontdekken, maar ook om goede voorbeelden die vrijheid kunnen vergroten te herkennen.

Zorgverleners (begeleiders, verzorgenden, verpleegkundigen) vinden dat Met Andere Ogen helpt om met een nieuwe blik naar dagelijkse routines te kijken. Na Met Andere Ogen benoemen zij allerlei (kleine) stappen die kunnen bijdragen aan het vergroten van de vrijheid van cliënten en bewoners. Daarnaast zijn zorgverleners zich meer bewust van dilemma’s in de ondersteuning.

Met Andere Ogen draagt bij aan de doelstelling van de Wet zorg en dwang: een veilig, vrij en waardig leven voor mensen.

Wil je meer weten?