De methodiek

Je werkt samen in een groep van 8-12 zorgverleners uit verschillende teams binnen je organisatie. Deze groep collega’s noemen we het onderzoeksteam. Je gaat namelijk samen verschillende vormen van onvrijwillige zorg maar ook goede voorbeelden ‘ontdekken’.

De methodiek bestaat uit verschillende stappen:

  • Een startbijeenkomst met het onderzoeksteam. Je denkt hierin na over wat vrijheid betekent. Je bespreekt praktijkvoorbeelden en je bereidt je voor op de observaties.
  • Observaties bij collega woningen. Je let op onvrijwillige zorg en goede voorbeelden die vrijheid vergroten. Na elke observatie bespreek je wat je is opgevallen en schrijf je een verslagje.
  • Denktank met het onderzoeksteam. In de denktank bespreek je je observaties. Hoe kan je zelf zorg bieden die meer aansluit bij cliënten / bewoners? Ook denk je na over tips en adviezen voor je collega’s en voor je organisatie.
  • Terugkoppeling aan je organisatie. De observaties en tips worden bijeengebracht rondom een of enkele thema’s en terug gegeven aan de organisatie. Dit kan bijvoorbeeld een korte handreiking zijn of een activiteit of een presentatie in je team.

In het onderzoeksteam is iedereen gelijkwaardig. Het leren door observeren staat centraal. Daarbij gaat het niet om het beoordelen van je collega’s maar om je eigen leerproces: wat neem je mee in je eigen werk. Samen krijg je de kans om je organisatie te helpen en te adviseren op basis van je eigen ervaringen en observaties. Je organisatie ondersteunt dit project en wil graag je mening en ideeën horen.

Meer informatie

Voor meer info, zie het tabblad ‘reflecties’ en zie:

https://www.kennispleingehandicaptensector.nl/vrijheidsbeperking/onderzoek-met-andere-ogen

Wil je meer weten?